Včelí produkty

Včelí produkty můžeme podle jejich původu zařadit do dvou skupin:

Do první patří ROSTLINNÝ MATERIÁL, jenž včely sbírají ve volné přírodě, obohacují o látky vlastního těla nebo jinak upravují a přinášejí do úlu. Sem patří:

Druhou skupinu tvoří RYZE VČELÍ PRODUKTY, tzn. látky jež včela přímo vyrábí ve svém těle a dává ve prospěch celého včelího společenstva. Sem patří:

 

Comments are closed.