Pyl

Pylová zrna jsou vlastně samčí pohlavní buňky bylin a stromů, které včely donášejí do úlu na zadním páru nohou. Slouží jim jako potrava – zdroj bílkovin, které včely nedokáží ve svém těle vytvořit. A aby byl pyl pro včely využitelný, musí dojít k jeho úpravě, tzv. fermentaci. Včely donesený pyl natlačí do buněk plástu kolem plodu, zalijí ho sladinou (medem) a nechají nějaký čas zrát. V průběhu tohoto procesu pylová zrna nabobtnají, protrhne se pylová blanka, která chrání bílkovinnou hmotu uvnitř a tím je pyl připraven k výživě včel.

Princip opylení rostlin

K opylení rostlin dochází díky tzv. fluorokonstantnosti včel. Tato jejich obdivuhodná vlastnost zabezpečuje opylení (spojení samčích a samičích buněk) rostlin v přírodě. Včela totiž navštěvuje, dokud je to možné, stále stejný druh rostliny, a tím přenáší příslušný pyl na květ stejného druhu, a tak dojde k oplození rostlin.

Barvy pylů

Je krásné pozorovat, zvláště na jaře, včely na česně úlu, jak mají na nohou různě barevné rousky pylu. Znalec pak dokáže poznat, z které rostliny pyl pochází. V tabulce níže se můžete podívat na barvy pylu některých našich rostlin.

Comments are closed.